WŁĄCZ ZIELONĄ ENERGIĘ i wyłącz uprzedzenia

Bezpieczne i pełne korzyści rozwiązania dla domu i biura.

O nas

Kim jesteśmy?

Firma PERSEM na rynku Odnawialnych Źródeł Energii

 

Tworzą ją ludzie posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w branży OZE. Nasz zespół stanowi wykwalifikowana kadra zarządzająca, handlowcy z szeroką wiedzą produktową i branżową oraz doskonale wyszkoleni instalatorzy.

W czym się specjalizujemy?

Specjalizujemy się m.in. w:

  • doradztwie technicznym,

  • kompleksowym wykonywaniu instalacji,

  • opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programów Regionalnych oraz Funduszy Wojewódzkich czy Krajowych,

  • zarządzaniu projektami,

  • pełnieniu nadzorów inwestorskich w specjalnościach instalacyjnych,

  • wykonywaniu dokumentacji strategicznych i technicznych.

  Projektujemy, dostarczamy oraz montujemy:

  Instalacje fotowoltaiczne

  Pompy ciepła

  Kotły gazowe

  klimatyzacja

  Kolektory słoneczne

  Kotły na pellet

  Systemy kominowe

  rekuperacja

  Odnawialne

  Źródła Energii

  Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji OZE – instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na pellet. W zakresie realizowanych przez nas usług jest:

  • weryfikacja techniczna w miejscu montażu,
  • sporządzenie Obliczeniowego Zapotrzebowania Cieplnego (OZC) budynku, w przypadku montażu nowego, wydajnego i ekologicznego źródła ciepła,
  • dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania technicznego, zarówno pod kątem kosztu inwestycji oraz ewentualnej stopy zwrotu, jak i ekonomicznej zasadności montowanego zestawu,
  • profesjonalny montaż dobranego urządzenia, a w razie potrzeby zorganizowanie pierwszego uruchomienia zestawu przez autoryzowany serwis producenta,
  • przeszkolenie z bezpiecznej obsługi, zasad utrzymania i serwisowania zamontowanego zestawu,
  • zadbanie o wszelkie formalności, jakie powinny zostać dopełnione w związku z realizacją inwestycji, tj. zgłoszenie mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) czy uzyskanie opinii rzeczoznawcy pożarowego i przekazanie jej do właściwej jednostki Straży Pożarnej,
  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programów Czyste powietrze, Mój prąd, Moje ciepło, Ciepłe mieszkanie,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  Dodatkowo, firma PERSEM Sp. z o.o. – w zależności od rodzaju oraz rozmiaru inwestycji – oferuje wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, sporządzenie opinii technicznej konstrukcji dachu oraz złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych do 50 kWp.

  Pozostałe usługi dla domu i biura

  Świadczymy usługi związane z montażem kotłów gazowych, systemów kominowych, klimatyzacji oraz rekuperacji. W zakresie realizowanych przez nas usług jest:

  • weryfikacja techniczna w miejscu montażu,
  • dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania technicznego, zarówno pod kątem zastosowanej technologii, jak i ekonomicznej zasadności montowanych urządzeń,
  • profesjonalny montaż dobranego urządzenia,
  • przeszkolenie z bezpiecznej obsługi, zasad utrzymania i serwisowania zamontowanego zestawu,
  • zadbanie o wszelkie formalności, jakie powinny zostać dopełnione w związku z realizacją inwestycji,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  Dodatkowo, firma PERSEM Sp. z o.o. oferuje przygotowanie projektu budowlanego oraz pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i nadzór kierownika budowy nad realizacją prac przy instalacji gazowej. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą projektantów, kierowników budowy i mistrzów kominiarskich. Ponadto, posiadamy uprawnienia FGAZ dla przedsiębiorstwa.

  Oferta dla samorządów

  Doradztwo

  • indywidualne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu dotyczące prawidłowego zaplanowania inwestycji,
  • monitoring funduszy europejskich pod kątem potrzeb inwestycyjnych samorządów,
  • reprezentowanie gminy na spotkaniach z mieszkańcami, na których zostają szczegółowo wyjaśnione zasady udziału w projektach,
  • udzielenie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru materiałów i prac budowlanych,
  • opracowanie opinii o możliwości wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii we wskazanych lokalizacjach.

  Dokumentacja aplikacyjna

  Opracowanie kompletnych wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze studium wykonalności i analizą finansową, w ramach:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Zarządzanie projektami

  Świadczenie usług koordynacji i zarządzania projektami, w szczególności:

  • doradztwo techniczne,
  • dokonywanie na bieżąco weryfikacji dokumentów prowadzonych w celu realizacji projektu,
  • wsparcie przy prowadzeniu rozliczeń otrzymanego dofinansowania.

  Nadzór inwestorski

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • reprezentowanie inwestora na budowie – sprawowanie kontroli zgodności inwestycji z dokumentacją, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztów,
  • odbiór robót budowlanych.

  Dokumentacja strategiczna

  • opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
  • wykonanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej,
  • opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych.

  Dokumentacja techniczna

  • opracowanie kompletnej indywidualnej dokumentacji technicznej dla mikroinstalacji,
  • wycena inwestycji i opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji.

  Realizacje

  PERSEM Sp. z o.o. jest młodą firmą na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.

  Tworzą ją ludzie posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w branży OZE. Nasz zespół stanowi wykwalifikowana kadra zarządzająca, handlowcy z szeroką wiedzą produktową i branżową oraz doskonale wyszkoleni instalatorzy

  Referencje

  • Montaż kotła na pellet w Przedszkolu w Czernicy
  • Opracowanie PFU dla Gminy Doruchów
  • Usługa nadzoru nad wykonaniem 104 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Gaszowice
  • Usługa nadzoru nad wykonaniem 3 szt. instalacji fotowoltaicznych w Gminie Gaszowice
  • Montaż kotła na pellet w Szkole Podstawowej w Kleszczowie

  Kontakt

  Masz pytania?

  PERSEM Sp. z o.o.
  ul. Kędzierzyńska 17A/102
  41-902 Bytom
  NIP: 634-301-14-89
  Nr konta bankowego: 51 1050 1214 1000 0090 8170 9744

  • Krzysztof Lipka – współpraca z samorządami, nadzory, projekty – tel. 519 589 648
  • Anna Tomsia-Zając – administracja, współpraca z samorządami – tel. 782 921 000
  • Oskar Żerdziński – dział handlowy – tel. 505 681 243
  • Joanna Hołoweńko – współpraca z samorządami – tel. 517 749 348
  • Karol Kol – dział handlowy – tel. 451 557 239
  • Patrycja Gnielczyk – administracja, obsługa klienta indywidualnego – tel. 517 749 346
  • Jan Jędrusiak – koordynacja montaży branży sanitarnej – tel. 669 558 199

   

  Zapraszamy również do kontaktu mailowego: biuro@persem.pl

  Formularz kontaktowy